Our organisational strategy

Rautaki umanga

Last updated 12 February 2021
Last updated 12 February 2021

Our strategy provides the overarching framework for all the work we do as an organisation. Te Tiriti o Waitangi and Mātauranga Māori sit at the centre of our strategy, guiding the direction of travel across everything that we do, and strengthening our ongoing relationships with the tangata whenua and tauiwi.

Our strategy includes our purpose and vision, a small set of goals and six strategic priorities.

Our purpose

To shape a dynamic system that delivers lifelong learning and equips learners, communities and employers for success

Tō mātou kaupapa

Tāreia te pūnaha kia hihiri, ko te ako taumano te hua - kia rite ai ngā ākonga, ngā hapori me ngā kaituku mahi mō te angitu

Our vision

A resilient, prosperous New Zealand - where every person has the skills, knowledge and confidence to create a fulfilling life

Tō mātou tirohanga whakamua

Kia tū aumangea, kia taurikura ā Aotearoa- kei a te katoa ngā pūkenga, te mātauranga me te whakamanawa e tipu ai te mauri ora